KVKK ve Gizlilik Politikası

İDM MEKATRONİK MEKANİK ENDÜSTRİ MAKİNA YAZILIM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
KVKK VE GİZLİLİK POLİTİKASI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi
İDM MEKATRONİK MEKANİK ENDÜSTRİ MAKİNA YAZILIM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.
 Kişisel Verileriniz Ne Şekilde İşlenebilecektir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, İDM MEKATRONİK MEKANİK ENDÜSTRİ MAKİNA YAZILIM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?
Şirketimizin ilişkili olduğu müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, danışmanlarımız başta olmak üzere tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir. Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, danışmanlarımızın, iş ortaklarımızın ve internet sitemizi ziyaret eden kişilerin, kısacası şirket faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri bu Politika’ya göre gerçekleştirmekteyiz.
Hangi Kişisel Verileriniz Toplanmaktadır?
Ad, soyad, kimlik, belge numarası, adres, kredi/banka kart numaraları, son kullanma tarihi, güvenlik numarası, sipariş alıcı bilgileri, sipariş notu, teklif/talep/soru formları gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp istemiş olduğunuz ürün ya da hizmetimize veya şirketimizle aranızdaki ilişkiye göre değişebilen bir takım kişisel bilgileriniz toplanmaktadır. 
Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?
İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, iş başvuru formları, soru formları, danışmanlarca yasal gereklilikler uyarınca edinilen bilgiler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.
Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme
Kişisel verileriniz;
· Siparişlerinizin/taleplerinizin/tekliflerin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi,
. Sorulan soruların doğru bir şekilde yanıtlanabilmesi ve doğru bilgilendirmelerin yapılabilmesi,
. İş başvurularının değerlendirilebilmesi,
· Hizmetlerimizin ve ilgili ürünlerimizin pazarlanması,
· İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve tarafınızla olan bağlantımızın devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması,
· Site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları ile paylaşılması,
· Pazar araştırması amacıyla temsilcileri vasıtası ile gerek e-posta, telefon, fax veya SMS yoluyla gerekse de posta yoluyla sizinle irtibat kurulması,
· Dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece İDM MEKATRONİK MEKANİK ENDÜSTRİ MAKİNA YAZILIM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,  bağlantılı şirketler veya ortaklar bünyesinde kullanılması,
· Web sitemizi ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için Web sitemizin size özgü hale getirilmesi,
· Kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırma ve geliştirilmesi,
· Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğümüz diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki e-postaları periyodik olarak gönderilebilmesi,
. Talep/teklif 
· Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi merciilerin taleplerini yerine getirilmesi amacı ile;
kullanıcının tüm hakları gözetilerek ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili 3. Kişilere aktarılabilir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız Nelerdir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir.
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
GİZLİLİK POLİTİKASI
Kişisel bilgiler başlığı altında İDM MEKATRONİK MEKANİK ENDÜSTRİ MAKİNA YAZILIM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin yükümlülükleri ve ilkeleri hakkında bilgi verilmektedir. İDM MEKATRONİK MEKANİK ENDÜSTRİ MAKİNA YAZILIM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak ilgili kuralların tarafımızca tümü ile eksiksiz bir şekilde yerine getirileceğini teyit etmekteyiz. Tüm gayretimizi tarafımızca toplanmış olan her türlü bilgiyi ekibimizce alınan sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri ile saklama hususunda özen göstereceğiz.
Kişisel bilgi toplama ve kullanımını en aza indirgeyerek, toplanan kişisel bilgileri sadece sizin işlemlerinizin gerçekleşebilmesi için gerekli olan süre kadar tutacağız. Web sitemiz, gizlilik konusunda yeterince duyarlı olduğunu gösterebilen ve standartlarımıza uygun olan sitelere bağlantılar içermektedir. Ancak ilgili sitelerin içeriği ya da gizlilik uygulamalarından İDM MEKATRONİK MEKANİK ENDÜSTRİ MAKİNA YAZILIM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz
 

Aradığın robotu bulmak için teklif al

İçeriği kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için çerezler kullanılmaktadır. Aşağıdaki linklerden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çerez politikasıAydınlatma metniKVKK ve Gizlilik Politikası

TEKLİF AL
Aradığın robotu bulmak için teklif al!
Undefined key; teklifal_form_name_title *
Undefined key; teklifal_form_company *
Undefined key; teklifal_form_phone_title *
Undefined key; teklifal_form_mail_title *
Undefined key; teklifal_form_msg_title *
Lütfen bekleyin